Еркін қол жеткізу саясаты және мұрағаттау

"ҚазЭҚХСУ жаршысы" журналы журналдың ресми сайтында өз контентіне ашық қолжетімділік береді. Бұл әлемдік ғылыми қауымдастық ауқымында журналға кеңірек Ақпараттық қол жетімділікті қамтамасыз етеді. Сондай-ақ журналдың веб-сайтында авторлар мен оқырмандар үшін журналдың қызметі туралы қажетті ақпарат ұсынылған: ғылыми басылымның мақсаты мен тақырыптық бағыты; ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы (болған жағдайда), жұмыс орны көрсетілген редакциялық алқаның құрамы; мақалаларды рецензиялау түрі мен тәртібі; әр мақала үшін DOI (ДОИ); басылымдармен жұмыстың барлық кезеңдерінде жарияланым этикасы.; авторларға мақаланы рәсімдеу, соның ішінде әдебиеттер тізімін рәсімдеу үшін транслитерация тәсілдерін қолдану бойынша нұсқаулық; іздеу жүйесі; соңғы он екі айдағы нөмірдің мазмұны және мазмұнына қолжетімділігі бар өткен жылдардағы нөмірлер мұрағаты; Байланыс ақпараты; мақалаларды рецензиялау және берудің онлайн жүйесі бар. Оқырмандар мен авторлар журналдың ағымдағы шығарылымының электрондық нұсқаларымен және өткен кезеңдердегі мұрағаттармен таныса алады.

 

Құпиялылық шарттары

"ҚазЭҚХСУ Жаршысы" журналының редакциялық алқасының мүшелері тағайындалған рецензенттерден басқа үшінші тұлғаларға жарияланғанға дейін қарау үшін қабылданған қолжазба туралы ақпаратты ашпайды. Сондай-ақ редакция авторларға және басқа тұлғаларға рецензенттер туралы мәліметтерді ашпайды.

Кіру


Тіркеу


Іздеу