Мақалаларды рецензиялау тәртібі

 1. Редакцияға келіп түскен барлық ғылыми мақалалар міндетті түрде рецензиялануы тиіс.
 2. Мақаланы алғаннан кейін оны техникалық хатшы мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптарға сәйкестігі тұрғысынан қарайды. Барлық келіп түскен мақалалар тиісті электрондық ресурстардың көмегімен түпнұсқалығына тексеріледі. Журналда жариялау үшін ұсынылатын ғылыми мақалалар түпнұсқа мәтіннің кемінде 75% - ын құрауы тиіс. Тексеру нәтижелері бойынша мақала авторға пысықтауға жіберілуі мүмкін.
 3. Ғылыми редактор (немесе жауапты редактор) келіп түскен мақаланың журнал бейініне, оны рәсімдеуге қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтайды, содан кейін мақаланы тиісті тақырып бойынша тәуелсіз мамандарға соқыр рецензиялауға жібереді. Рецензиялау онлайн жүйеде жүзеге асырылады (1-қосымша).
 4. Рецензияда мақала материалының білікті талдауы, оның объективті, дәлелді бағасы және нақты негізделген ұсыныстары болуы тиіс. Рецензияда мыналар болуы тиіс:
 • - тақырыптың өзектілігі;
 • - ғылыми жаңалық, зерттеудің негізгі нәтижелері;
 • - мақаланы мазмұндаудың жүйелілігі мен қисындылығы;
 • - мақала мазмұнының оның атауына сәйкестігі;
 • - рецензенттің ескертулері мен рецензенттің ұсыныстары (жариялау үшін ұсынылады, ескертулерді түзеткеннен кейін жариялау үшін ұсынылады, жариялау үшін ұсынылмайды).
 1. Сараптама нәтижесі теріс болған жағдайда мақала жарияланымнан бас тартылады. Редакторлар қабылданбаған мақалалардың авторларымен хат алмаспайды. Қабылданбаған баптар қайта қаралмайды. Мақалаларды қабылдамаудың негізгі себептері-ғылыми жаңалықтың болмауы, түпнұсқалықтың төмендігі, журналдың ғылыми саласына сәйкес келмеуі.
 2. Оң рецензия алған және редакция жариялауға қабылдаған мақалалар жарияланым кезегіне қойылады.

Рецензиялау үдерісі

 

Журнал редакциясына келіп түскен және формалды талаптарға, ресімдеу талаптарына және түпнұсқалылық көрсеткішіне сәйкес келетін қолжазбалар плагиатқа тексеру жүйесі арқылы тексеру негізінде одан әрі рецензиялау үшін міндетті түрде жіберіледі.

Егер қолжазбаның авторында (авторларында) басқа ғалымдармен мүдделер қақтығысы болған жағдайда, ол(лар) аталған қолжазбаны аталған ғалымға(рецензентке) жібермеу және қолжазбаны объективті емес бағалау үшін ілеспе хатта осындай мүдделер қайшылығының бар-жоғын көрсетуге міндетті. Рецензенттерден қорытындылар алғаннан кейін ғылыми редактор оларды авторға рецензенттердің деректерін көрсетпей хат-хабар үшін, ескертулерге жауап беру, тиісті өзгерістер енгізу және қолжазбаны электрондық платформа арқылы қайта жіберу үшін жібереді. Автор (лар) ескертулерге жауаптардан, қолжазбаға өзгерістер енгізуден және оны "ҚазЭҚХСУ Вестник"журналының редакциясына қайта жіберуден түсіндірместен бас тарта алады.

Барлық ескертулерге жауап бергеннен, рецензенттердің ескертулерін жою үшін қолжазбаға өзгерістер енгізгеннен және оны журнал редакциясына қайта жібергеннен кейін ғылыми редактор барлық материалдарды рецензентке(-терге) қайта рецензиялау үшін жібереді. Егер рецензент қолжазба бойынша теріс қорытынды берген жағдайда, қолжазбаны ғылыми редактор қолжазба тақырыбы бойынша маман болып табылатын басқа рецензентке немесе редколлегия мүшесіне жібереді. Осы рецензент немесе редколлегия мүшесі оң қорытынды берген жағдайда қолжазба жарияланымын қабылдау/қабылдамау туралы түпкілікті шешімді "ҚазЭҚХСУ Жаршысы"журналының ғылыми редакторы қабылдайды. Екі теріс пікір болған жағдайда қолжазба журналда жарияланудан бас тартылады. Редакциялық алқа рецензиялау нәтижелері бойынша қабылдамаған мақалалар материалдарын редакциялық алқа өз мақсатында пайдаланбайды. Бас редактордың орынбасары немесе ғылыми редактор хат-хабар үшін авторға жариялаудан бас тарту туралы хабарлайды және рецензенттердің қорытындыларын жібереді.

Қолжазбаларға рецензиялар үш жыл бойы журналдың электронды платформасында электронды форматта сақталады. Рецензиялау мерзімін ғылыми редактор тағайындайды және рецензенттердің қолжазбаны қарау мерзімі материалды рецензенттерге жіберген күннен бастап екі айдан аспайды.

Кіру


Тіркеу


Іздеу