Көшіріп алу және плагиат

"ҚазЭҚХСУ Жаршысы" редакциялық алқасы қолжазбаның формальды талаптарға сәйкестігін қарау кезінде (қолжазбаны ресімдеу) плагиатқа қарсы және лицензиялық тексеру жүйесі туралы Ережеге сәйкес қолжазбада қарызға алынған мәтіннің болуына тексеру antiplagiat.ru, оның ішінде халықаралық дерекқорлар бойынша (қызмет көрсету туралы №160 шарт) жүргізеді.

Тек түпнұсқа Қолжазбалар және/немесе плагиатқа тексеру нәтижелері бойынша түпнұсқалығы 75% - дан асатын қолжазбалар әрі қарай рецензиялау үшін жіберіледі. Егер қолжазба журналда қойылатын ресімдеу талаптарына сәйкес келмесе және плагиатқа тексеру нәтижелері бойынша түпнұсқа жұмыс болып табылмаса, қолжазба тиісті өзгерістер енгізу және қолжазбаны журналдың электрондық платформасы арқылы редакциялық алқаның қарауына қайта жіберу мақсатында хат-хабар үшін авторға қайтарылады.

Егер авторлар қолжазбаны жазу кезінде басқа зерттеушілердің жұмыстарын, мақалаларын, ережелерін немесе дәйексөздері мен пікірлерін пайдаланса, онда олар осы ғалымдардың жұмыстарына сілтеме жасап, дәйексөз мәтінін дұрыс шығаруы керек. Плагиат білім алушылардың академиялық адалдығы туралы ережелерді бұзатын әдепке жат іс-қимыл болып көрінеді және "ҚазЭҚХСУ жаршысы"журналында қолдануға жарамсыз болып табылады.

Баспа үдерісне қатысатын адамдар, әсіресе "ҚазЭҚХСУ Жаршысы" журналының редакциялық алқасының мүшелері ғылыми жарияланымдардың жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін, жарияланым қызметінде дұрыс емес мәліметтерді пайдалану, деректерді бұрмалау және т.б. сияқты жосықсыз тәжірибені болдырмау үшін, қоғамның ғылыми жетістіктерді мойындауын қамтамасыз ету үшін халықаралық қоғамдастық пен ҚазЭҚХСУ-да қабылданған Ғылыми этиканың қағидаттарын, стандарттары мен нормаларын сақтауға, сондай-ақ осындай бұзушылықтардың алдын алу мақсатында шаралар қабылдауға міндеттенеді.

"ҚазЭҚХСУ Жаршысы" журналының редакциялық алқасының мүшелері авторлардың, редколлегия мүшелерінің, рецензенттердің халықаралық қоғамдастық пен ҚазЭҚХСУ-да қабылдаған ғылыми этика қағидаттарын, стандарттары мен нормаларын бұзбауға міндеттенеді.

Халықаралық қоғамдастық пен ҚазЭҚХСУ қабылдаған ғылыми этика қағидаттарының, стандарттары мен нормаларының бұзылуы анықталған жағдайда журналдың редакциялық алқасы журналдың жарияланымдық этикасына, білім алушылардың академиялық адалдығы туралы қағидаларға, ҚазЭҚХСУ білім алушы мен оқытушының Ар-намыс Кодексіне және жариялау этикасы комитетінің стандарттарына (СОРЕ) сәйкес әрекет етуге міндеттенеді.

Егер "ҚазЭҚХСУ жаршысы" журналында жарияланған мақалада ғылыми этика қағидаттарын, стандарттары мен нормаларын бұзудың дәлелденетін фактісі (фактілері) анықталған жағдайда, Редакция алқасы осы мақаланы ол жарияланған нөмірден және журналдың ресми веб-сайтынан (мақаланың ретракциясын жүзеге асыруға) автордың (лардың) ғылыми этика қағидаттарын, стандарттары мен нормаларын нақты бұзушылықтарын міндетті түрде көрсете отырып, алып қоюға және журналдың кезекті нөмірінде тиісті хабарландыру орналастыруға міндеттенеді.

Ғылыми этика қағидаттарын, стандарттары мен нормаларын бұзудың дәлелденетін фактісі анықталған мақаланың авторы(авторлары) ғылыми этика қағидаттарын, стандарттары мен нормаларын бұзу фактісі (- лары) анықталған күннен бастап келесі күнтізбелік 3 жыл ішінде "ҚазЭҚХСУ жаршысы" журналына мақалалар беруге жіберілмейді.

Кіру


Тіркеу


Іздеу