Вестник КазУЭФиМТ 2021 (1)

cefbda1c30367b3806b4ecb2024b4442.jpg

Вестник КазУЭФиМТ 2021 (1)Documents

1. Герасимчук В.И. Приоритеты развития торгово-экономического сотрудничества Украины и Казахстана -DOI 10.52260/2304-7216.2020.1(42).1
2. Baibussinova G., Toxanova A.T he evaluation of innovative infrastructure in the Republic of Kazakhstan-DOI 10.52260/2304-7216.2020.1(42).2
3. Nurbatsin A.S., Kireyeva A.A. Clustering of regions based on economic growth factors the study of Kazakhstan-DOI 10.52260/2304-7216.2020.1(42).3
4. Шаяхметова Л.М.,Азылканова С.А. Туризм индустриясына инвестициялық шешімдердің тиімділігін негіздеудің экономикалық аспектілері-DOI 10.52260/2304-7216.2020.1(42).4
5. Базарова Б.Т., Копбулсынова Б.Қ.,Аймешева Ж.А. Батыс Қазақстан облысында агроөнеркәсіптік кешен өндірісі тұрақтылығының мәселелері-DOI 10.52260/2304-7216.2020.1(42).5
6. Ибыжанова А.Д.,Богдашкина И.В.,Джакупова А.Қ. Пандемияның қазақстанның ауыл шаруашылығы дамуына әсерін бағалау -DOI 10.52260/2304-7216.2020.1(42).6
7. Касенова А.М. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығындағы шағын және орта кәсіпкерліктің қазіргі жағдайы-DOI 10.52260/2304-7216.2020.1(42).7
8. Агилбаева А.А.,Хусаинова Ж.С. Влияние отдельных факторов социально-экономической системы на миграционные процессы в Карагандинской области-DOI 10.52260/2304-7216.2020.1(42).8
9. Даулиева Г.Р.,Ералиева А.Е. Оценка государственного управления развития электронной коммерции в Республике Казахстан-DOI 10.52260/2304-7216.2020.1(42).9
10. Төлепов Ә.Е. Қазақстан Республикасы аймақтарының инновациялық қызметін бағалау әдістерін жетілдіру -DOI 10.52260/2304-7216.2020.1(42).10
Вестник КазУЭФМТ 2021 (1)

Войти


Поиск